None

Django-CMS 4 is gelanceerd

  • Een herziene modelstructuur, die enorme prestatieverbeteringen oplevert
  • Krachtige versiebeheerfunctionaliteit
  • Een nieuwe app-configuratiefunctie waarmee andere apps andere apps kunnen aanpassen/besturen door functies te verbeteren.
  • Speciale bewerkings-, preview- en structuureindpunten. Hiermee kan de bewerkingsinterface worden gebruikt door aangepaste modellen en niet alleen door pagina's.
  • Nieuwe en verbeterde plugin-architectuur
  • Nieuwe alias-placeholders met versiebeheer en meer controle (vervangt statische placeholders)
  • Veel meer kleine verbeteringen ....

Video uitleg over django cms v4