Voor klant VEBECO uit Roermond hebben we een portaal ontwikkeld voor haar klanten.  We hebben gebruik gemaakt van Het Python django framework om het portaal op te bouwen. Klanten van VEBECO kunnen hier hun klanten in laten loggen en gegevens inzien dan wel downloaden als een excel bestand. Daarnaast middels django-rest-framework maken we zogenaamde voelsprieten aan de applicatie, ook wel API genoemd om tegen de applicatie te praten. In ons geval kan de lokale software van VEBECO's klant, nieuwe mutaties ingezipt naar de API sturen om ten alle tijden het portaal up-to-date en leidend te houden. Voor de ingeschoten API call met de zip verzamelde .csvs maken we gebruik van Celery als aanspreek module in Django om de RabbitMQ-server achtergrondprocessen te laten uitvoeren. In ons geval verwerkt RabbitMQ de ingeschoten ZIP's, pakt ze uit, controleert wat erin zit en muteert wat nodig is in de database. We maken gebruik van Bootstrap 4 voor de opmaak. Voor de CSS en JS bestanden wordt compressie uitgevoerd. De applicatie draait op PostgreSQL en werkt met UWSGI en Nginx.

Stefan heeft voor ons een webapplicatie gebouwd. Deze klus heeft hij uiterst nauwkeurig uitgevoerd. Hij heeft zijn ervaring met Python Django framework losgelaten op ons project. Het eindresultaat is erg mooi en snel geworden en dankzij de REST-API kunnen we onze eigen kantoorapplicatie maximaal koppelen met de door hem gemaakte webapplicatie. Zo wordt ons product één met het portaal. Stefan is een harde werker met veel kennis van zaken. Ik beveel u zijn bedrijf Corebyte zeker aan als samenwerkingspartij.

Marc van Buel, eigenaar van Vebeco.

Voor Steuten timmerbedrijf uit Kelpen hebben we met pyxll een calculatie programma gebouwd wat via excel te bedienen is en met een knop exporteert naar een werkbaar .xml bestand voor de betreffende zaagmachine.


Voor Stichting Parkmanagement Weert & Craenendonck hebben we een CRM webapplicatie gebouwd. Hierin onderhouden ze de gegevens van de onder hun bedrijventerreinen. Voor meer info over het systeem contacteer ons.

Stefan heeft voor de Stichting Parkmanagement een CRM systeem ontwikkeld. Hij beschikt over de eigenschap om vragen en specificaties van verschillende personen te vertalen naar exacte specificaties en terug te koppelen naar de opdrachtgever. Dit resulteerde in een gebruikersvriendelijk systeem, zoals we ons dit wenstten. Stefan was gedurende dit proces in staat om snel te schakelen en kon zich uitstekend inleven in de wensen van de gebruiker.

John Huizing, voorzitter van Stichting Parkmanagement Weert.